Bohoniki – Supraśl (Tatarzy i ikony)

17.06.2023
185 PLN/os.

CENA

185 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • Ubezpieczenia NNW i KL (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe

Cena nie zawiera

 • biletu wstępu do Muzeum Ikon, ofiar w meczecie i  świątyniach: płatne obligatoryjnie w dniu wyjazdu 40 zł/uczestnik
 • ewentualnych kosztów obiadu płatne dodatkowo 45 zł/uczestnik
185 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

_
+

PROGRAM:

 • Spotykamy się 17 czerwca 2023r. (sobota) na Placu Bankowym pod pomnikiem J. Słowackiego o godzinie 6.45. Planowy wyjazd o godzinie 6.50.
 • SOKÓŁKA – w tym kresowym miasteczku zatrzymamy się na rynku, nasze pierwsze kroki skierujemy do cerkwi p.w. Aleksandra Newskiego.
 • BOHONIKI – tu odwiedzimy drewniany meczet polskich Tatarów. Pierwszy meczet w miejscu obecnego powstał najpewniej w końcu XVII wieku. Obecny został wybudowany ok. 1900 roku. Udamy się także na pobliski mizar (cmentarz tatarski), gdzie opowiemy o tradycjach pogrzebowych.
 • OBIAD Z PRZYSMAKAMI KUCHNI TATARSKIEJ (dla chętnych, płatny dodatkowo 45 zł/uczestnik)
 • SUPRAŚL – jedno z najpiękniejszych miast Podlasia, położone na skraju Puszczy Knyszyńskiej, nad meandrującą rzeką Supraślą. Miasto posiada status uzdrowiska. Na przestrzeni wieków mieszkańcy miasta używali dwóch kalendarzy – juliańskiego i gregoriańskiego. Prawosławny monastyr założony w czasach Aleksandra Chodkiewicza, nad którym górowała obronna cerkiew obronna, słynął z bogatej biblioteki (w jej zbiorach znajdował się słynny Kodeks Supraski), drukarni (pierwsze wydanie „Przygód Guliwera) oraz cudownej ikony Matki Bożej Supraskiej. W XIX wieku Supraśl stał się zagłębiem przemysłu tkackiego, miastem, gdzie używano na co dzień pięciu języków.
  Spacer po historycznej części miasta: ratusz, dom ludowy, dawny kościół ewangelicki, kościół parafialny, domy tkaczy, Pałac Bucholtza.
  • CERKIEW OBRONNA – zwiedzanie jedynej na ziemiach polskich gotyckiej cerkwi obronnej pod wezwaniem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Wysadzona przez Niemców w 1944 roku cerkiew została pieczołowicie zrekonstruowana.
  • MUZEUM IKON – tu poznamy historię ikon (od czasów początków chrześcijaństwa, przez czas ikonoklastów i szkół ikonopisania w obszarze Rusi). W czasie wędrówki po ekspozycji poznamy bogatą symbolikę ikon!
  • Czas wolny (około godziny)
 • Planowany powrót do Warszawy około godziny 21:00

 

 

 

 

UWAGA: kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25 uczestników.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.

 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.