Na granicy Mazowsza: Bieżuń, Ratów, Szreńsk, Działdowo (zamki i tajemnice kościołów)

27.08.2022
165 PLN/os.

CENA

165 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport autokarem klasy turystycznej
 • opiekę pilota/przewodnika na całej trasie,
 • ubezpieczenia NNW (Signal Iduna),
 • opłaty drogowe, parkingowe,

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do Muzeum w Bieżuniu (16 zł/uczestnik)

 • ewentualnych kosztów obiadu (40 zł/uczestnik).

165 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

Zapraszamy na mikro wyprawę na pogranicze Mazowsza i Mazur. Ta prastara granica pełna jest niezwykłych zabytków i ciekawych historii! Wkra i jej dopływy przed wiekami stały się linią graniczną pomiędzy Mazowszem a terenami zajętymi początkowo przez Prusów, a później stały się ziemią Zakonu. Zapraszamy do pełnego drewnianych domów mieszczańskich Bieżunia, ważnego ośrodka pielgrzymkowego jakim był klasztor w Ratowie, w Szreńsku czeka nas spotkanie z „mazowieckim” gotykiem, nie ominiemy też leżącego w okresie II RP Działdowa z ciekawą ekspozycja na dawnym zamku krzyżackim.

Zbiórka uczestników w dniu 27.08 roku (w sobotę) o godzinie 7.00 na Placu Bankowym (przed pomnikiem J. Słowackiego). Wyruszamy o godzinie 7.05. Planowane zakończenie na Pl. Bankowym około godziny 21.00.

PROGRAM:

 • BIEŻUŃ – maleńkie miasteczko pełne urokliwej drewnianej architektury. Tu odwiedzimy Muzeum Małego Miasta, którego budynki położone są w dawniej tętniącym życiem rynku. Dalej przejdziemy nad Wkrę żeby z zewnątrz zobaczyć pałac rodziny Zamoyskich, którego bryła wpisana jest w fortyfikacje z XVI wieku.
 • RATOWO (klasztor) – tu odwiedzimy dawny klasztor ojców Bernardynów, jedyny przykład rokoka niemieckiego w tej części Mazowsza (a być może również w Polsce?). Ratowski klasztor był bardzo ważnym ośrodkiem kultur św. Antoniego Padewskiego na północno – zachodnim Mazowszu. Odwiedzając klasztor opowiemy też o nieodległym rezerwacie przyrody „Kępa Juranda”. Położona nad Wkrą wyspa była prawdopodobniej natchnieniem dla Henryka Sienkiewicza, który miejsce to wprost przeniósł na karty „Krzyżaków”.
 • SZREŃSK – to znakomity przykład grodu lokowanego we wczesnym średniowieczu na pograniczu Mazowsza i ziem Prusów (proszę nie mylić z Niemcami – Prusakami), kolejno opodal miast biegła granica Księstwa Mazowieckiego i ziem Zakonu Krzyżackiego. Miejsce na obronny gród wybrano nie przypadkowo, bowiem w dających naturalną obronę rozlewiskach Szronki i Mławki. Tu „dotkniemy” gotyku mazowieckiego odwiedzając kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. We wnętrzu kościoła zobaczymy słynną pietę i arcyciekawy nagrobek Feliksa Szreńskiego. Dalej czeka nas spacer do ruin zamku.
 • MIŁOTKI – w tej wsi ma się wrażenie, że czas się zatrzymał! Na skraju wsi powita nas karawaka (krzyż, który ustawiano dla ochrony przed morowy powietrzem). Jeśli czas pozwoli czeka nas spacer do wczesnośredniowiecznego pierścieniowatego grodziska „Okop” usypanego dla ochrony granicy Mazowsza.
 • OBIAD (dla chętnych, płatny dodatkowo 40 zł/uczestnik)
 • DZIAŁDOWO (Muzeum Pogranicza) – tu prześledzimy historię krzyżackiego zamku i grodu leżącego na tzw. „Bursztynowym Szlaku”. W Działdowie nasze kroki skierujemy do zrewitalizowanego budynku dawnego zamku krzyżackiego. Tu poznamy codzienność w średniowiecznej warowni oraz burzliwą historię Działdowa w XX wieku!

 

WYDARZENIE ZOSTANIE ZORGANIZOWANE PRZY GRUPIE MIN. 25 UCZESTNIKÓW..

 

 

Dodatkowe informacje:

 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się na podstawie kolejności zakupu biletów
 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.