Niezwykłe miejsca na południe od Kazimierza Dolnego (perły Małopolskiego Przełomu Wisły)

17.09.2022
155 PLN/os.

CENA

155 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • ubezpieczenia NNW
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • ofiar w odwiedzanych świątyniach, płatne w dniu wycieczki (10 zł uczestnik).
155 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

Zapraszamy na mikro wyprawę w czasie której wspólnie odkryjemy niezwykła historię i zapierające dech w piersiach panoramy Małopolskiego Przełomu Wisły. Na naszym szlaku zobaczymy m.in. urokliwy kościółek p.w. św. Stanisław w Kolonii Nadwiślańskiej, średniowieczne centrum pielgrzymkowe w Piotrawinie, tajemnicze grodzisko w Chodliku, rez. przyrody Skarpa Dobrska czy słynny wiatrak w Mięćmierzu.

 

PROGRAM:

 • Spotykamy się 17 września 2022r. (sobota) o godzinie 7:00 na Pl. Bankowym (w pobliżu pomnika J.Słowackiego). Planowany powrót do Warszawy około godziny 21:00
 • SOLEC NAD WISŁĄ (miasto rycerzy grobu) – dawne miasto, pierwotnie należące do zakonu Bożogrobców, które otrzymało prawa miejsce jeszcze w połowie XIV wieku, choć sama jego geneza sięga wieku XII, w rynku zachował się przepiękny dom drewniany z podcieniami, wybudowany w 1787 roku, zwany wikaryjką, ponadto z jego dawnego ogrodu rozciąga się piękna panorama na środkowy fragment Małopolskiego Przełomu Wisły. Ponadto w Solcu zobaczymy jeszcze: ruiny kazimierzowskiego zamku, strzegące dawnej przeprawy przez Wisłę oraz kościół farny.
 • KOLONIA NADWIŚLAŃSKA (urokliwy kościółek) – pierwszy kościół istniał tu już w XIV wieku. Ufundowany na pamiątkę sądu, w którym uczestniczył król Bolesław Śmiały i biskup Stanisław Szczepanowski, w trakcie którego udowodnił przy pomocy wskrzeszonego przez siebie Piotrowina o słuszności swych praw własnościowych do wsi, która dziś nosi nazwę Piotrawin. Obecnie istniejący kościół wybudowany został prawdopodobnie w XVIII wieku. Zniszczony podczas powodzi jaka nawiedziła tereny w 1813 roku wkrótce jednak gruntownie przebudowany. W tym stanie dotrwał do II wojny światowej, podczas której zniszczona została elewacja zachodnia i część sklepienia nad nawą. Od tego czasu niezużytkowany. Znajduje się na działce należącej do P. Jana Trawczyńskiego. Około 1978 roku przeprowadzono prace remontowe, podczas których usunięto resztki sklepienia nad nawą, otynkowano wszystkie ściany oraz położono nowe pokrycie nad prezbiterium.
 • PIOTRAWIN (umarły powstaje z grobu) – piękny gotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Tomasza Apostoła. Piotrawin był od średniowiecza znanym ośrodkiem pielgrzymkowym związanym z cudem wskrzeszenia rycerza Piotra Strzemieńczyka, jakiego w 1079 roku miał tu dokonać św. Stanisław, a co opisał między latami 1230 a 1266 Wincenty z Kielczy. Według przekazu biskup Stanisław kupił od rycerza Piotra Strzemieńczyka wieś Piotrawin. Spadkobiercy Piotra zakwestionowali legalność nabycia dóbr. Nieprzychylny biskupowi król Bolesław Śmiały popierał spadkobierców, dlatego aby udowodnić legalność zakupu biskup Stanisław wskrzesił zmarłego Piotra, spoczywającego już ponad 2 lata w grobie, a ten zaświadczył o prawidłowym przebiegu transakcji. W związku z tym wydarzeniem na terenie Piotrawina z inicjatywy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego zbudowano około 1440 roku Sanktuarium św. Stanisława z gotyckim kościołem i kaplicą.
 • GRODZISKO W CHODLIKU (archeologiczne sensacje z nad Chodelki) – tu zobaczymy pozostałości monumentalnego, pierścieniowatego grodziska które zostało wzniesione w okresie wczesnego średniowiecza. Wokół grodziska w trakcie badań archeologicznych odkryto kompleks osad otwartych oraz niezwykłe cmentarzysko podkurhanowe. Niezwykła ceramika, importy z kręgu Wielkomorawskiego i bizantyjskiego czynią to stanowisko archeologiczne wyjątkowy. O tym co wiemy na podstawie badań archeologicznych o mieszkańcach doliny Chodelki we wczesnym średniowieczu opowiem na terenie stanowiska.
 • SKARPA DOBRSKA (zachwycające widoki) – przepiękny rezerwat przyrody u ujścia rzeczki Chodelki do Wisły, relikty grodziska wczesnośredniowiecznego, piękna panorama na Wisłę. Rezerwat położony jest pomiędzy wsiami Dobre a Podgórz. Wysokość względna skarpy rośnie ze wschodu na zachód, osiągając w okolicach Podgórza 85 m. Na terenie rezerwatu występuje 19 gatunków roślin chronionych (spacer około 1,15 minut).
 • MIĘĆMIERZ K. KAZIMIERZA DOLNEGO (malowniczy wiatrak) – z wapiennego stoku Albrechtówki roztacza się urzekająca panorama na wieś Męćmierz, Małopolski Przełom Wisły.
 • KAZMIERZ DOLNY – czas wolny na posiłek we własnym zakresie (około 1.15 minut) lub zamiennie dla chętnych spacer po historycznym centrum.

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB

INFORMACJE DODATKOWE:

 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra, dostępnych tutaj
 • podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.