SUWALSCZYZNA MNIEJ ZNANA – JAĆWINGOWIE, MOLENNA, SUWALSKA FUDŻIJAMA, MOSTY I KAMEDULI

04.06.2022 - 05.06.2022
395 PLN/os.

CENA

395 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • zakwaterowanie w hotelu ** lub *** w pokojach dwuosobowych
 • wyżywienie zgodnie z programem (1xśniadanie, 1xobiadkolacja)
 • opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • ubezpieczenia NNW (Signal Iduna)
 • opłaty: drogowe, parkingowe
 • obowiązkową składkę na TFG i TFP

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i ofiar w świątyniach płatnych obligatoryjnie w dniu
  wyjazdu 30 zł/uczestnik
 • posiłków innych niż wymienione w programie
 • wydatków własnych uczestników
Wyczyść

Suwalszczyzna, kraina północy! Wyruszamy na dwudniowy (intensywny) wyjazd na polski biegun zimna. Tu poznamy historię i kulturę wojowniczych Jaćwingów. Czeka nas piękno pofalowanego (polodowcowego) krajobrazu w Suwalskim Parku Krajobrazowym, niezwykła historia staroobrzędowców, litewskie wsie w Polsce i piękno Wigierskiego Parku Narodowego.

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników o godzinie 5.00 na Pl.Bankowym, w pobliżu pomnika J.Słowackiego. Wyjazd w kierunku Suwałk o godzinie 5.05.

 

 • Cmentarzysko Jaćwingów w Szwajcarii koło  Suwałk – opodal Suwałk odwiedzimy jaćwieskie cmentarzysko podkurhanowe. Tu czeka nas opowieść o niezwykłych tradycjach pochówku u ludów bałtyjskich. W czasie badań archeologicznych odsłonięto groby ciałopalne i szkieletowe, często bogate wyposażenie grobowe oraz pochówki koni, które odgrywały szczególną rolę w codzienności i wierzeniach Jaćwingów.
 • Góra Zamkowa w Szurpiłach – malownicze położone grodzisko wczesnośredniowieczne położone nad jeziorami Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek i Tchliczysko. To jedno z największych pojaćwieskich założeń obronnych. Opodal górującego nad okolicą wzgórza z grodziskiem rozciągał się kompleks osadniczy. Tu zanurzymy się w świat Jaćwingów, ich wierzeń, dyskusji wokół etnogenezy i historii zagłady, która przyszła wraz z umocnieniem się państwa zakonnego.
 • Punkt widokowy w Turtulu – tu spojrzymy z tarasu na dolinę Czarnej Chańczy.
 • Głazowisko Błachanowo – na obszarze rezerwatu zobaczymy skupisko około 10000 głazów, które przywlókł ze sobą lodowiec ze Skandynawii.
 • Molenna w Wodziłkach – tu (z zewnątrz) zobaczymy zbudowaną w 1921 roku świątynię staroobrzędowców. W maleńkich Wodziłkach opowiemy o historii staroobrzędowców i „czarnej bani”.
 • Cisowa Góra – pod koniec dnia wespniemy się na wierzchołek suwalskiej Fudżijamy, z której rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na zagłębienie „Szeszupy”. Uwaga! Dystans do przejścia to około 22 km. Przydadzą się kije trekkingowe oraz wygodne obuwie trekkingowe.
 • Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
 • Wieczorne ognisko integracyjne z Jaćwingami w tle…

DZIEŃ 2

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. O poranku ruszamy w kierunku mostów w Stańczykach.

 • Stańczyki – tu nad rzeką Błędzianką zobaczymy jedne z najwyższych mostów w Polsce. Mosty w Stańczykach mają 180 m długości i wznoszą się na około 36 metrów nad poziom doliny. Powstały po zakończeniu pierwszej wojny światowej, na nieistniejącej już dziś linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami.
 • Trójstyk granic – o granicach myślimy dziś częściej. W Wisztyńcu przejdziemy do stuku granic Polski, Litwy i Rosji.
 • Muzeum w Puńsku  – „stolica” Litwy w Polsce. W izbie regionalnej w Puńsku poznamy dawne tradycje i rzemiosło okolic Puńska. Tu przyjrzymy się bliżej językowi litewskiemu i często „trudnej” historii od czasów Jagiellonów aż po okres odbudowy II Rzeczpospolitej.
 • Klasztor Kamedułow w Wigrach – nad jeziorem Wigry poznamy regułę kamedułów i historii dawnego zespołu klasztornego.
 • Ścieżka „Płazy” w Wigierskim Parku Narodowym – wędrówka ścieżką przyrodniczą na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
 • Suwałki– krótki spacer po centrum stolicy Suwalszczyzny. Czas wolny na posiłek we własnym zakresie.

Około godziny 16.30 wyjazd w drogę powrotną. Planowy przyjazd do Warszawy około 21.30.

REZERWACJE

Płatność za wyjazd pobierana jest w dwóch ratach:

 • Rata 1 – zaliczka pobierana bezpośrednio przy składaniu zamówienia – 100zł
 • Rata 2 – (koszt wyjazdu minus wpłacona zaliczka) płatna najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy

INFORMACJE DODATKOWE

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ). Dokumenty te dostępne są tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.