BOHONIKI – SUPRAŚL (Tatarzy i ikony)

30.07.2022
175 PLN/os.

CENA

175 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD),
 • opiekę pilota/przewodnika na całej trasie,
 • ubezpieczenia NNW i KL (Signal Iduna),
 • indywidualny zestaw słuchawkowy,
 • opłaty: drogowe.

Cena nie zawiera

 • biletu wstępu do Muzeum Ikon, ofiar w meczecie i  świątyniach płatne obligatoryjnie w dniu wyjazdu 35 zł/uczestnik
 • ewentualnych kosztów obiadu płatne dodatkowo 40 zł/uczestnik.
175 PLN/os.

Spotykamy się 30.07.2022r. (sobota) na Placu Bankowym pod pomnikiem J. Słowackiego, o godzinie 6.45. Planowy wyjazd o godzinie 6.50.

 

 • SOKÓŁKA – w tym kresowym miasteczku zatrzymamy się na rynku, nasze pierwsze kroki skierujemy do cerkwi p.w. Aleksandra Newskiego.
 • BOHONIKI – tu odwiedzimy drewniany meczet polskich Tatarów. Pierwszy meczet w miejscu obecnego powstał najpewniej w końcu XVII wieku. Obecny został wybudowany ok. 1900 roku. Udamy się także na pobliski mizar (cmentarz tatarski) gdzie opowiemy o tradycjach pogrzebowych.
 • OBIAD Z PRZYSMAKAMI KUCHNI TATARSKIEJ  (płatny dodatkowo 40 zł/uczestnik)
 • SUPRAŚL – jedno z najpiękniejszych miast Podlasia, położone na skraju Puszczy Knyszyńskiej nad meandrującą rzeką Supraślą. Miasto posiada status uzdrowiska. Na przestrzeni wieków mieszkańcy miasta używali dwóch kalendarzy – juliańskiego i gregoriańskiego. Prawosławny monastyr założony w czasach Aleksandra Chodkiewicza, nad którym górowała obronna cerkiew obronna, słynął z bogatej biblioteki (w jej zbiorach znajdował się słynny Kodeks Supraski), drukarni (pierwsze wydanie „Przygód Guliwera) oraz cudownej ikony Matki Bożej Supraskiej. W XIX wieku Supraśl stał się zagłębiem przemysłu tkackiego, miastem, gdzie używano na co dzień pięciu języków.
 • Spacer po historycznej części miasta: ratusz, dom ludowy, dawna kościół ewangelicki, kościół parafialny, domy tkaczy, Pałac Bucholtza.
 • CERKIEW OBRONNA – zwiedzanie jedynej na ziemiach polskich gotyckiej cerkwi obronnej pod wezwaniem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. (wysadzona przez Niemców w 1944 roku cerkiew została pieczołowicie zrekonstruowana).
 • MUZEUM IKON – tu poznamy historię ikon (od czasów początków chrześcijaństwa, przez czas ikonoklastów i szkół ikonopisania w obszarze Rusi). W czasie wędrówki po ekspozycji poznamy boagatą symbolikę ikon!
 • Czas wolny (około godziny).

O godzinie 17.30 wyjazd w kierunku Warszawy. Planowy powrót około godziny 21.00.

 

Wyjazd prowadzi Adrian Pogorzelski.

UWAGA: kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.