Egzotyczne Mazowsze – wzgórze Gaik, Holandia nad Wisłą i live cooking z kuchnią olenderską

06.05.2023
145 PLN/os.

CENA

145 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • ubezpieczenia NNW
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 8zł/osoba
 • kosztów wykładu i prezentacji kuchni olenderskiej (live cooking) – 20 zł/osoba
145 PLN/os.

Zapraszamy na jednodniową wyprawę w poszukiwaniu okruchów dawnego świata osadników „OLENDERSKICH”. W drugiej połowie XVIII wieku, w obszarach zalewowych Doliny Wisły, pojawili się osadnicy z Flandrii i Fryzji. Posiadali niezwykłe umiejętności gospodarowania w niegościnnym, podmokłym terenie. Byli menonitami, luteranami. Ich obecność nad Wisłą przekreśliły dramatyczne wydarzenia II wojny światowej. Wędrując wzdłuż Wisły odkryjemy okruchy ich obecności: terpy, na których stawiali długie domy niczym „arka” oblewane w czasie wylewów Wisły, będące schronieniem dla całego gospodarstwa (ludzi i zwierząt, ale i sprzętów gospodarskich, zapasów), pletli niezwykły płoty z wikliny (przepływała przez nie woda, ale zatrzymywały niesiony przez Wisłę piach), obsadzali drogi i gospodarstwa wierzbami (dla ochrony). W naszej codzienności  pozostał po nich choćby ser gouda, a na mazowieckiej wsi  – krowa fryzyjska, nazywana przez wszystkich holenderką. Zapraszamy w świat „Olendrów”!

 

PROGRAM:

 • Spotykamy się 6.05.2022r. (sobota) na Placu Bankowym pod pomnikiem J. Słowackiego, o godzinie 7.30. Planowy wyjazd o godzinie 7.35. Planowany powrót do Warszawy około godziny 20.00.
 • KAZUŃ NOWY – tu, z okien autokaru, zobaczymy dawny zbór menonicki (obecnie dom mieszkalny) zbudowany w 1892 roku w miejscu poprzedniego zniszczonego przez powódź. Opowiemy też o położonym naprzeciwko zboru cmentarzu.
 • STARE RADZIKOWO – zejdziemy na moment z wiślanego szlaku żeby odwiedzić, lokowany na wzgórzu górującym nad wsią, drewniany kościół pw. Św. Jana Chrzciciela. Świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XVIII wieku, jego bryła nie uległa zmianom na przestrzeni trzech wieków!
 • WZGÓRZE GAIK – jedno z miejsc „mocy” na Mazowszu. Tajemnicze wzniesienie jest jednym z domniemanych miejsc kultu przedchrześcijańskiego na Mazowszu. Sama nazwa wzniesienia interpretowanego (wydaje się że niesłusznie) jako grodzisko przywodzi na myśl „święty gaj”. Na wierzchołku wzniesienia opowiemy o zapomnianym już dziś w RAdzikowie zwyczaju związanym z okresem równonocy wiosennej i o tym co wiemy o wierze dawnych Słowian i jak wiele zwyczajów w naszym cyklu rocznym ma korzenie wywodzące się z czasów przedchrześcijańskich.
 • MUZEUM WISŁY W WYSZOGRODZIE – tu odwiedzimy niezwykłe muzeum obrazujące królową polskich rzek, Wisłę (i jej dopływy) i ludzi i ich życie w sąsiedztwie rzeki i „na” rzece. Tu poza opowieściami o flisakach i rzecznych piratach czeka nas moc zdumiewających eksponatów, w tym guziki z rzecznych małży!  W Wyszogrodzie przejdziemy też na wzgórze zamkowe, spróbujemy zrozumieć symbolikę tajemniczych kłódek odkrytych na cmentarzu żydowskim,  opowiemy też o niezwykłym drewnianym moście (dziś nieistniejącym) powstałym w czasie pierwszej wojny światowej.
 • NOWE WYMYŚLE – dawniej jeden z najważniejszych ośrodków menonickich na Mazowszu. Tu zobaczymy „ostańce” dawnej tradycyjnej zabudowy oraz budynek dawnego zboru menonickiego (z zewnątrz). Tu opowiemy o wierze menonitów (odłam anabaptystów) ich zwyczajach, emigracji w okresie międzywojennym do USA oraz dramatycznych losach u schyłku drugiej wojny światowej.
 • WIĄCZEMIN POLSKI – tu odwiedzimy Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego. Wędrując z przewodnikiem zajrzymy do wnętrza długiego domu na terpie. Z bliska zobaczymy wyposażenie domów, w tym drewniane krzesła i inne meble wykonywane przez menonickich mężczyzn własnoręcznie.
 • OPOWIEŚCI O KUCHNI OLENDERSKIEJ I LIVE COOKING – w gospodarstwie „Pod Jastrzębcem” posłuchamy opowieści o tym jak Olendrzy gotowali – jakie potrawy przygotowywali, z jakich składników korzystali najchętniej. Zobaczymy również na żywo jak przygotowywane są potrawy olenderskie (dodatkowo płatne – 20 zł/osoba).
 • NOWY SECYMIN – na skraju Puszczy Kampinoskiej poszukamy domów Olendrów, odwiedzimy też dawny zbór ewangelicki wzniesiony z drewna dębowego i topolowego oraz cmentarz na sztucznie usypanym wzgórzu.
 • Planowany powrót do Warszawy około godziny 20:00.

 

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.

 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.