Kładki na Biebrzy, Molenna, Święte Miejsce i Pałac Paca

08.07.2023
190 PLN/os.

CENA

190 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • Ubezpieczenia NNW i KL (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe

Cena nie zawiera

 • ofiar w światyniach – 15 zł/osoba
 • ewentualnych kosztów obiadu: 50 zł/osoba
190 PLN/os.

Wyruszamy na północny wschód. Na naszym szlaku czeka nas jedna z najpiękniejszych kładek w Dolinie Biebrzy, historia staroobrzędowców, tajemnicze Święte Miejsce koło Augustowa i relikty pałacu Paców w Dowspudzie!

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników 8 lipca 2023 (w sobotę) o godzinie 6.30 na Pl. Bankowym, w pobliżu pomnika J. Słowackiego. . Wyjazd z Warszawy o godzinie 6.35, podróż w kierunku Lipska. Planowany powrót do Warszawy około godziny 21.30.
 • KŁADKA JAŁOWO – NOWY LIPSK – tutaj czeka nas około 3-kilometrowy spacer nadbiebrzańskimi kładkami. W trakcie spaceru będziemy mieli szansę podziwiać bagienne lasy, mchy i stosunkowo rzadkie gatunki roślin. Czeka na nas również przeprawa promowa, znana nam już z kładek w Waniewie.
 • LIPSK – krótki postój na rynku obok  Muzeum Pisanki Lipskiej. Tu opowiemy o pisankach i korowaju.
 • GABOWE GRĄDY – po spacerze czeka na nas świątynia staroobrzędowców w Gabowych Grądach. Ruch staroobrzędowców był efektem sprzeciwu jaki część wiernych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyraziła wobec reformy liturgicznej patriarchy Nikona. Wierni sprzeciwiający się nowym zasadom byli prześladowani zarówno przez władze rosyjskie, jak i sam kościół. Uciekając przed prześladowaniami trafili m.in. na ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Gabowych Grądach przybliżymy Wam historię tych wydarzeń.
 • OBIAD REGIONALNY (dla chętnych, płatny dodatkowo 50 zł/uczestnik)
 • UROCZYSKO ŚWIĘTE MIEJSCE KOŁO AUGUSTOWA – na leśnej nadrzecznej polanie, na skraju Puszczy Augustowskiej, opowiemy Wam historię drewnianej kapliczki i tajemniczego drewnianego krzyża ustawionego najprawdopodobniej w dawnym świętym miejscu przez Jaćwingów.
 • DOWSPUDA – to ostatni przystanek na naszej trasie. Tutaj przespacerujemy się dawnym przypałacowym parkiem oraz obejrzymy relikty historycznego pałacu Paca. Opowiemy o historii tego miejsca i wyjaśnimy skąd wzięło się, znane pewnie wszystkim, powiedzenie „Wart Pac pałaca, a pałac Paca”.

 

 

 

 

 

UWAGA! Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25 uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.