Łysa Góra, Unickie Cerkwie, Kamienna Baba i Cień Wielkiej Twierdzy (Nadbużańskim Szlakiem cz.1)

13.04.2024
180 PLN/os.

CENA

180 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota/przewodnika
 • Ubezpieczenia NNW i KL (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe
 • kosztów przygotowania ogniska: szable do pieczenia, tacki, noże, widelce

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu oraz ofiar w świątyniach: 25 zł/osoba
 • prowiantu na ognisko (we własnych zakresie)
 • wydatków własnych uczestników
180 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

_
+

Zapraszamy Was na wyjątkowa mikro wyprawę nad Bug. W ten wiosenny dzień postaramy się Wam opowiedzieć o skomplikowanej historii granicy, etnosie, nadbużańskiej przyrodzie. Na naszym szlaku czekają nas dawne unickie cerkwie, bociany w wiosennym ferworze, historia „Rudego Emira” i koni arabskich w Polsce, kamienny krzyż graniczny oraz pozostałości carskich fortyfikacji dawnej Twierdzy Brześć. Intensywny dzień zakończymy ogniskiem integracyjnym, w czasie którego dopełnimy opowieści o granicznym Bugu.

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników w dniu 13.04.2024 roku (w sobotę) o godzinie 7.00 na parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki, od strony Kinoteki. Wyruszamy o godzinie 7.05 w kierunku Gnojna. Planowane zakończenie wycieczki na parkingu przed PKiN około godziny 21.00.
 • ŁYSA GÓRA NAD BUGIEM – z wysokiej skarpy spojrzymy na piękny Bug i położoną po jego wschodniej stronie Puszczę Mielnicką. Tu Bug „zagrał” Niemen w ekranizacji „Nad Niemnem” w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego. Na skarpie spróbujemy „wyrysować” historię „granicznej” rzeki. Tu opowiemy Wam również o historii nadbużańskich wysiedleń ludności ukraińskiej w związku z „Akcją Wisła” oraz historii powojennego proboszcza który przeszedł do historii jaki strażnik królewskiego grobu.
 • BUBEL STARY – tu z zewnątrz zobaczymy dawną unicką cerkiew św. Jana Teologa (obecnie kaplica rzymskokatolicka parafii Gnojno). Postój w Bublu będzie znakomitą okazją do przypomnienia trudnej historii unii kościołów i neounii w okresie międzywojennym.
 • JANÓW PODLASKI – będzie kolejnym punktem naszego programu. Tutaj zanurzymy się w historię sięgającą czasów Księstwa Litewskiego (jeszcze w XV wieku dzisiejszy Janów nazywano Parchów), poszukamy świadectw świetności dawnego miasta na skrzyżowaniu traktów, siedziby kolejnych biskupów łuckich, w tym Adama Naruszewicza. W Janowie odwiedzimy m.in. Bazylikę Mniejszą pw. św. Trójcy (dawną katedrę), poszukamy pozostałości dawnego zamku biskupiego, nie zapomnimy też o historii słynnych arabów z Janowa.
 • PRATULIN – miejsce to jest jednym z symboli obrony unii kościołów. W Pratulinie poznamy okoliczności carskiego pogromu dokonanego w styczniu 1874 roku na unitach, broniących własną piersią dostępu do cerkwi przed duchownym, wprowadzonym przez władze carskie.
 • KRZYCZEW – we wsi na skraju skarpy nadbużańskiej odwiedzimy dawną cerkiew – obecnie kościół rzymskokatolicki. Historia świątyni w tym miejscu sięga aż 1683 roku.
 • SZWAJACARIA NEPELSKA –spacer wysoką skarpą Bug na jego granicznym odcinku. Tu opowiemy Wam o tym jak wytyczoną tę „granicę”.
 • NEPLE – tu bliżej poznamy wuja i dziadka, a także i ojca, słynnego polskiego dramaturga, poety, pamiętnikopisarza Juliana Ursyna Niemcewicza. We wsi spróbujemy też rozwikłać zagadkę tajemniczej kamiennej „baby”, która od wczesnego średniowiecza góruje nad doliną Krzny.
 • TERESPOL – na zakończenie wyprawy czeka nas ognisko integracyjne z kiełbaskami i podlaską okowitą oraz zwiedzanie Muzeum Prochownia Terespol. Tu poznamy historię nieistniejącego Terespola Flemingów, jak również historie budowy Twierdzy Brześć w tym fortów i prochowni po zachodniej stronie Bugu.

 

UWAGA: WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.