Ojcowski Park Narodowy Wiosną (Dolina Prądnika, Srebrne Miasto, Pustynia, Zamek i Strażnicy Grobu Bożego)

13.04.2024 - 14.04.2024
490 PLN/os.

CENA

490 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota i przewodnika
 • zakwaterowanie w hotelu, w pokojach 2-osobowych z wyżywieniem (1x obiadokolacja, 1x śniadanie)
 • Ubezpieczenia NNW (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe i parkingowe
 • podatek VAT – marża
 • obowiązkową składkę TFG i TFP

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: 114 zł/osoba
 • ew. kosztów obiadu II dnia: 45 zł/osoba
 • wydatków własnych uczestników

Na kolejną mikro wyprawę ruszamy na południe. Na naszym szlaku czeka nas wędrówka szlakiem zielonym (jeden z najbardziej malowniczych) biegnącym nad i w dolinie Prądnika. Odwiedzimy Jaskinię Wierzchowską (najdłuższą udostępnioną do zwiedzania w Polsce), czeka nas też wizyta w ikonicznym zamku w Pieskowej Skale, w którym przyjrzymy się staropolskim obyczajom! Drugi dzień wycieczki zaczniemy od zwiedzania srebrnego miasta Olkusza! Dalej wyruszmy na piachy pustyni! W drodze powrotnej czeka nas wizyta na zamku w Rabsztynie, poznamy też historię zakonu bożogrobców w Miechowie!

 

PROGRAM:

1 DZIEŃ: 13 kwietnia 2024 (sobota): 

 • Spotykamy się 13.04.2024 r. (sobota) przed Pałacem Kultury i Nauki, na parkingu naprzeciwko Kinoteki, o godzinie 6.00. Planowy wyjazd o godzinie 6.10. Planowany powrót do Warszawy 14.04.2024 r. pomiędzy godzinami 21.30/22.00.
 • OJCOWSKI PARK NARODWOY / DOLINA PRĄDNIKA (spacer szlakiem zielonym) – wyruszymy od strony Smardzowic. Na szlaku czeka nas m.in. Góra Okopy – jedno z najwyższych wzniesień w Ojcowskim Parku Narodowym, na szczycie którego znajdują się relikty grodziska z XIII wieku. Idąc dalej czekają nas piękne jurajskie ostańce w wiosennej szańce. Na szlaku zobaczymy m.in. Wapiennik, słynne Skały Koronne czy Bramę Krakowską. Uwaga: w przypadku złej pogody zastrzegamy możliwość zmiany trasy. Dystans do pokonania około 5 km.
 • PSTRĄG OJCOWSKI (czas wolny na posiłek we własnym zakresie).
 • JASKINIA WIERZCHOWSKA – odwiedzimy najdłuższą udostępnioną do zwiedzania jaskinię w Polsce. Tu bliżej poznamy procesy geologiczne kształtujące jurajskie jaskinie, opowiemy o szczątkach dawnych ssaków, które odkryto w czasie prac wykopaliskowych, przyjrzymy się codzienności paleolitycznych mieszkańców jaskiń i obecnym lokatorom, do których możemy zaliczyć nietoperze czy sieciarze jaskiniowe (oj boli jak dziabnie).
 • ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE – zwiedzanie zamku w tym wystawy obrazującej staropolską codzienność.  Wystawa poprzez cenne zabytki i unikatowe pamiątki historyczne ukazuje bogactwo tradycji szlacheckich w kulturze staropolskiej. W czterech salach parteru, a także w kaplicy i krypcie usytuowanych w innej części zamku, zwiedzający mogą podziwiać zbiory malarstwa, złotnictwa, rzemiosła artystycznego i militariów. Wiele spośród zabytków ma unikalny charakter.  Na szczególną uwagę zasługują: galeria portretowa przedstawicieli rodziny Sapiehów, zespół cynowych siedemnastowiecznych sarkofagów Sieniawskich z plastycznymi figurami  zmarłych rycerzy na wiekach oraz kolekcja złoconych i srebrnych łyżek staropolskich.
 • Zakwaterowanie w hotelu *** w pokojach dwuosobowych z łazienkami, obiadokolacja.

 

2 DZIEŃ: 14 kwietnia 2024r. (niedziela):

 • Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
 • OLKUSZ – zwiedzanie miasta, którego rozkwit w średniowieczu powiązany był z wydobyciem srebra, a przy okazji ołowiu. To opowiemy Wam o olkuskich kopalniach, astronomie Marcinie z Olkusza, mennicy działającej w mieście w czasach Batorego i Zygmunta III Wazy, olkuskich gwarkach zmuszonych przez Szwedów do drążenia chodników minerskich pod murami Jasnej Góry. Zobaczymy rynek z kamienicami, relikty murów miejskich oraz kościół farny.
 • PODZIEMNY OLKUSZ – zwiedzanie interaktywnej wystawy otwartej w przebadanych przez archeologów podziemiach olkuskiego ratusza. Tu czeka nas niezwykłe spotkanie z historią „Srebrnego Miasta”
 • PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – to jedyne takie miejsce w Polsce… Bezkres lotnych piachów zobaczymy z punktu widokowego „CZUBATKA”, dalej wyruszymy w kierunku „RÓŻY WIATRÓW”. Czeka nas mozolony, ale fascynujący spacer po piachu 😊 W czasie spaceru opowiemy Wam jak powstała pustynia… A stało się to za sprawą człowieka… eksploatacja lasów w średniowieczu na potrzeby przemysłu wydobywczego i kopalnie sprawiły, że wody zaczęły opadać… Ale o tym na pustyni. Nie zabraknie też wątku Afrika Korps, która zanim ruszyła z „lisem pustyni” pod Tobruk szkoliła się na małopolskiej pustyni.
 • ZAMEK RABSZTYN – w drugiej połowie XIII wieku, na szczycie skały zbudowano zamek. Nieco później wybudowano kamienną wieżę obronną. Nie wiadomo, kto zbudował najstarszą część zamku – legendy podają, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Piękne, zrekonstruowane ruiny zamku wznoszą się nieopodal Olkusza. Spotkamy tutaj Rycerzy walczących w licznych turniejach. Ze szczytu widokowej wieży zobaczymy okazałą panoramę okolic Olkusza.
 • OBIAD (dla chętnych, płatny dodatkowo 45 z/uczestnik).
 • MIECHÓW – tu opowiemy wam o rycerzu – krzyżowcu Jakisie Gryficie, Gotfrydzie z Bouillon,  zakonie bożogrobców i jednym z najważniejszych po upadku Jerozolimy ośrodków pielgrzymich w środkowo – wschodniej Europie jakim była Bazylika Grobu Bożego w Miechowie (krótkie zwiedzanie bazyliki).

 

 

 

UWAGA! Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25 uczestników.

 

REZERWACJE:

Płatność za wyjazd pobieramy w dwóch ratach:

Rata 1 – zaliczka pobierana bezpośrednio przy składaniu zamówienia – 147 zł
Rata 2 – (koszt wyjazdu minus wpłacona zaliczka) płatna najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.