Pałac Potockich, Krakowska Kapliczka i Zamek Firlejów – wiosna na pograniczu Korony i Litwy

01.05.2024
185 PLN/os.

CENA

185 PLN/os.

Cena zawiera

 •  transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • ubezpieczenia NNW
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • ofiar w odwiedzanych obiektach, płatnych obligatoryjnie w dniu wyjazdu: 15 PLN/uczestnik
 • wydatków własnych
185 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

_
+

W czasie tej mikrowyprawy staniemy przed niezwykłym pałacem rodziny Potockich herbu Pilawa w Radzyniu Podlaskim. To zrewitalizowana perła nurtu rokoko. Podobnej próżno szukać w Polsce! Na szlaku biegnącej wzdłuż dawnej granicy Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego odwiedzimy dawną unicką świątynię, w której opowiemy o „walce o dusze” pomiędzy zachodem i wschodem. W Wohyniu odnajdziemy ukryta w lesie kapliczkę w stylu krakowskim, gdzie czeka nas pełna bólu opowieść o tzw. ślubach galicyjskich. Na końcu szlaku czeka nas kościół obronny z pięknymi stiukami i kresowa obronna rezydencja biskupa Henryka Firleja. 

 

PROGRAM:

 • Zbiórka 1 maja 2024(w środę) o godzinie 7:00 w Warszawie na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki, naprzeciwko Kinoteki. Wyruszamy o godzinie 7:05! Planowany powrót około godziny 21.00.
 • PAŁAC POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM – w miejscu obecnego pałacu w XVI wieku wybudowano pierwszy dwór obronny zamek. Kształt obecnego pałacu został nadany dzięki wielkiej przebudowie za czasów Eustachego Potockiego. Od początku ludzkości zazdrość targa ludźmi i determinuje (różne) działania. Eustachy herbu Pilawa zazdrościł swojemu stryjecznemu bratu Franciszkowi jego pałacu w Krystynopolu (obecnie Czerwonogród na Ukrainie). Założenie pałacowe w Radzyniu zaprojektował Jakub Fontana. Pałac uchodzi za jeden z najpiękniejszych przykładów budowli w stylu rokoko zachowanych  w Polsce. [uwaga: pałac zobaczymy z zewnątrz!]
 • RADZYŃ PODLASKI – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY – to pierwszy z dwóch kościołów, w których doświadczymy pięknej kamieniarki widocznej w obramowaniach okiennych, drzwiowych oraz niezwykłych sztukaterii w stylu renesansu lubelskiego
 • PAŁAC W BRANICY RADZYŃSKIEJ (z zewnątrz) – początki pałacu nie są jasne. Czy funkcjonował tu dwór myśliwski? W czasach Marii z domu Kątskiej Potockiej i Eustachego Potockiego w Branicy wybudowano letnią rezydencję. Obecna bryła pałacu w stylu eklektycznym jest związana z przebudową za czasów Stanisława Szlubowskiego
 • BEZWOLA – DAWNA CERKIEW UNICKA – historia tej świątyni jest niezwykła. W pierwszej połowie XVIII wieku z fundacji Eustachego Potockiego wzniesiono unicką cerkiew. Latynizacja unickiego obrzędu i sztuki sprawiła, że bryła cerkwi nie różni się od brył rzymskokatolickich świątyń. Po kasacie unii w roku 1875 (likwidacja diecezji chełmskiej) świątynie zamieniono na cerkiew prawosławną. Kościołem w obrzędzie rzymskim stała się dopiero po 1918. Kiedy stoimy przed drewnianą, krytą strzechą bryłą, przez myśl nie przejdzie nam, że to wierna rekonstrukcja! Niestety tak jest! W 1995 roku w czasie prac konserwatorskich odkryto unikalne unickie polichromie, niestety w przededniu zakończenia prac kościół spłonął. Obecna świątynia jest wierną rekonstrukcją, oparta o zachowane ściany
 • WOHYŃ – KAPLICZKA KRAKOWSKA – ukryta w lesie pod Wohyniem (prosimy zabrać coś na komary) jest unikalnym miejscem, w którym możemy opowiedzieć o tzw. ślubach krakowskich. Słupowa kapliczka nie jest zwieńczona typowym „świątkiem” tylko wyobrażeniem bryły kościoła. Jest umiejscowiona pomiędzy starymi lipami, które otaczały zapewne pierwszą kapliczkę (a może krzyż?), przy której w cieniu lasu, często nocą schodzili się młodzi w dniu ślubu, kiedy z Galicji docierali kapłani/misjonarze. Było to też miejsca, w których dokonywano chrztów dzieci. To miejsce to historyczna i kulturowa rewelacja! W Wohyniu opowiemy również o granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony i zjeździe Panów Litewskich w „przededniu” Unii Lubelskiej! To miejsce ma niezwykłą historię!
 • CZEMIERNIKI – KOŚCIÓŁ – kościół z lampartami! Tak, tak, na fasadzie obronnej świątyni co chwilę widać herb lewart, którym pieczętowała się rodzina Firlejów. We wnętrzu świątyni zachwycają stiuki w stylu renesansu lubelskiego. Sam fundator (Hneryk Firlej)  jest też niezwykły. Choć jako dziecko był chrzczony jako kalwin, dosłużył się w hierarchii kościelnej tytułu prymasa!
 • CZEMIERNIKI – ZAMEK FIRLEJÓW – palazzo in fortezza! Tu przejdziemy przez późnorenesansową bramę i poczujemy się jak byśmy zwiedzali jedną z obronnych rezydencji na kresowym Podolu! W końcu to też południowy wschód i płynące z tego kierunku zagrożenie jakim były dochodzące pomruki tatarskich najazdów i osmańskiej potęgi. Zwiedzając wnętrze założenia czeka nas m.in. opowieść o tym jak z Czemiernik król Zygmunt III Waza władał Rzeczpospolitą Obojga Narodów!
 • BEŁCZĄC – DWOREK NAD TYŚMIENICĄ – tu zobaczymy pięknie odresturowany dwór w typie polskim, położony na skraju parku wkomponowanego w taras opadający do rzeki Tyśmienicy. Niezwykłe miejsce, gdzie przyroda i człowiek współistnieją

 

 

 

Wyjazd prowadzi: Adrian Pogorzelski.

 

UWAGA: Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25 uczestników.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.