POGÓRZE PRZEMYSKIE – DZIKA PRZYRODA I CERKWIE W CIENIU BIESZCZAD

08.10.2022 - 09.10.2022
420 PLN/os.

CENA

420 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • zakwaterowanie w hotelu Academia w Przemyślu w pokojach 2- i 3-osobowych
 • wyżywienie zgodnie z programem (1xśniadanie)
 • opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • ubezpieczenia NNW (Signal Iduna)
 • opłaty: drogowe, klimatyczne
 • obowiązkową składkę na TFG i TFP

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i ofiar w świątyniach płatnych obligatoryjnie w dniu wyjazdu 25 zł/uczestnik
 • posiłków innych niż wymienione w programie
 • wydatków własnych uczestników

Wyruszamy na Pogórze Przemyskie, które czasem określane jest jako drugie Bieszczady. Zasadnicza różnica polega na tym, że nie ma tu „tłumu” turystów na ścieżkach. Na szlaku czekają nas zachwycające krajobrazy jakie rozciągają się z Kopystańki (najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego). Tu wędrując pośród cerkwi i opuszczonych wsi staniemy na „granicy” wschodu i zachodu! Postaramy się wprowadzić Państwa w niełatwą historię pogranicza od czasów Rusi aż po wydarzenia „Akcji Wisła”. W granicznym Przemyślu czeka nas spotkanie z piękną architekturą z czasów końca XIX wieku i legenda miasta – twierdzy!

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników w dniu 08.10.2022 o godzinie 03.00 na parkingu przed pomnikiem J. Słowackiego na Placu Bankowym w Warszawie. Przejazd w kierunku Przemyśla.

 • Szklary koło Dynowa i tunel kolejki wąskotorowej – tutaj będziemy mieli niepowtarzalną okazję do zwiedzenia jedynego w Europie Środkowej XIX-wiecznego tunelu kolejki wąskotorowej. Czeka nas blisko 600-metrowy spacer pod ziemią. Tunel w Szklarach uznawany jest za najstarszy i najdłuższy tunel kolei Wąskotorowej w Europie.
 • Cerkiew w Uluczu – została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako część obronnego monasteru Bazylianów. Pierwotnie planowano zbudować świątynię we wsi, jednak ostatecznie budowla stanęła na szczycie wzgórza. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu ludności ukraińskiej świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. We wnętrzu na uwagę zasługuje pastoforia – prothesis i diakonikon, występujące tylko w najstarszych cerkwiach, a także polichromia figuralna z lat 1682–1683 i ikonostas z 1682 r., które można zobaczyć w Sanoku w Muzeum Budownictwa Ludowego.
 • Cerkiew w Piątkowej – jeśli chcielibyśmy wskazać najpiękniejszą cerkiew drewnianą Pogórza Przemyskiego, to prawdopodobnie będzie to świątynia w Piątkowej Ruskiej. Dawnej wsi już nie ma. Dziś zachowała się można powiedzieć osada, a na jej skraju, wśród drzew i krzewów leśnych stoi ona – smukła, drewniana piękność zwieńczona trzema wspaniałymi kopułami barokowymi. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra została zbudowana w 1732 r. Taka data została wycięta na nadprożu głównego portalu. Historycy architektury drewnianej skłaniają się jednak ku tezie, że obiekt ten może być starszy, a wspomniana data jest jedynie datą remontu obiektu. W 1881 r. miał miejsce kolejny, istotny dla zabytku remont. Po wysiedleniu miejscowej ludności w latach 40. XX w. cerkiew stała opuszczona, co sprzyjało jej niszczeniu i dewastacji. W efekcie wyposażenie wnętrza zostało rozgrabione.
 • Zamek w Krasiczynie (z zewnątrz) –  to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina.
 • Kopiec Tatarski – dalej ruszamy na Kopiec Tatarski, z którego rozciąga się przepiękna panorama na Przemyśl i Dolinę Sanu.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu Accademia, znajdującym się 10 minut od przemyskiego rynku. Po zakwaterowaniu wyruszymy na wieczorne zwiedzanie przemyskich „knajpek”. Być może na drodze spotkamy „Dobrego Wojaka Szwejka”.

Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. Od czasów wczesnego średniowiecza o gród nad Sanem rywalizowali ze sobą Piastowie i Rurykowicze. Fortyfikacje miasta od wieków strzegły Bramy Przemyskiej, która stanowiła drogę od Morza Bałtyckiego, Wisły i Sanu do Dniestru i Morza Czarnego. Zwiedzanie starego miasta w czasie którego zobaczymy m.in. wzgórze zamkowe. Na szlaku zobaczymy również przemyski dworzec kolejowy i szereg pięknych secesyjnych kamienic pamiętających czas świetności Autonomii Galicyjskiej.

 

DZIEŃ 2

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Około godziny 8.30 wyjazd w kierunku Krasiczyna.

 • Kalwaria Pacławska – tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć zespół klasztorny. Zespół kalwaryjski tworzy sieć malowniczo rozsianych po okolicznych wzgórzach i lasach 43 kapliczek, głównie pochodzących z XIX – jedna z kapliczek usytuowana jest na wczesnośredniowiecznym grodzisku. W Kalwarii Pacławskiej uwagę przyciąga również drewniana zabudowa – z długimi domami o przysłupowej konstrukcji, z podcieniami.
 • Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej – została wzniesiona najpóźniej w drugiej poł. XV w. zapewne z fundacji ówczesnych właścicieli wsi wywodzących się ze szlachty ruskiej. Mógł nim być sędzia przemyski Waśko z Rybotycz, zmarły przed 1469 r. Przez ponad dwa stulecia była cerkwią prawosławną, a od 1691 r. stała się świątynią unicką po przystąpieniu prawosławnego władyki przemyskiego Innocentego Winnickiego do unii brzeskiej. W okresie późnego średniowiecza i we wczesnej epoce nowożytnej, obok funkcji związanych z kultem, cerkiew wraz z otaczającymi ją umocnieniami pełniła rolę ufortyfikowanego punktu obronnego w dolinie rzeki Wiar. Od początku swojego istnienia cerkiew w Posadzie Rybotyckiej była świątynią klasztorną należącą do OO. Bazylianów, którzy posiadali przylegający do niej drewniany klasztor. W latach 70. XVIII w. po opuszczeniu klasztoru przez Bazylianów, cerkiew funkcjonowała jako świątynia parochialna należąca do unickiej eparchii przemyskiej. Po wysiedleniu miejscowej ludności w 1945 r. na tereny USRR cerkiew pozostawała opuszczona, a jej wyposażenie zostało zdewastowane i rozkradzione. W 1977 r. cerkiew została przekazana w użytkowanie Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej, z ramienia którego od 1977 r. prowadzono prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęte jeszcze w latach 60. XX w.
 • Trekking na Kopystańkę – spod cerkwi w Posadzie Rybotyckiej wyruszymy na górską wędrówkę – nasz szlak będzie wiódł poprzez Kopystańkę – jeden z najlepszych punktów widokowych i najwyższy szczyt Pogórza Przemyskiego (541 m). Z Kopystańki ruszymy w kierunku opuszczonej wioski – Kopysno – nie ma tutaj asfaltu, jedynie 2 domy są zamieszkałe – czeka nas tutaj rozległy krajobraz i jedyny w swoim rodzaju klimat. Znajduje się tutaj również pochodząca z XIXw. murowana cerkiew. Z Kopysna ruszamy w kierunku Rybotycz – tutaj na rynku zakończymy nasz spacer (do przejścia mamy około 10 km)

Wyjazd w drogę powrotną do Warszawy. Planowany powrót około godziny 22.00.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachowamy wszystkie zalecane przez rząd środki ostrożności na dzień 23.04.2022.

 

REZERWACJE

Płatność za wyjazd pobierana jest w dwóch ratach:
Rata 1 – zaliczka pobierana bezpośrednio przy składaniu zamówienia – 100zł
Rata 2 – (koszt wyjazdu minus wpłacona zaliczka) płatna najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji
 • Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25uczestników
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ). Aby zapoznać się z ich treścią, naciśnij tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów