Święte Kręgi Słowian w Górach Świętokrzyskich (święto Stado, jarmark, kręgi, słowiańskie opowieści i ognisko)

28.05.2023
175 PLN/os.

CENA

175 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Koszty przygotowania ogniska: tacki, kije do pieczenia, sztućce, nalewkę dla wyostrzenia smaków
 • Opiekę pilota i przewodnika na całej trasie
 • Ubezpieczenia NNW
 • Opłaty drogowe

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 8 zł/osoba
175 PLN/os.

Zapraszamy na jednodniową wyprawę w Góry Świętokrzyskie szlakiem świętych gór Słowian. W czasie wyjazdu odwiedzimy m.in. Górę Witosławska, Łysą Górę oraz Górę Dobrzeszowską. Na ich wierzchołkach poszukamy pozostałości wczesnośredniowiecznych wałów kultowych. Opowiemy też o tym, co wiemy na temat religii i wierzeń słowiańskich z okresu sprzed chrystianizacji ziem polskich. Nieprzypadkowo wyruszamy w Zielone Świątki! To dzień, w którym u stóp góry Wiotosławskiej ma miejsce odpust – jarmark, którego geneza sięga średniowiecza i jest związana ze słowiańskim świętem Stado!

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników 28.05.2023 roku (niedziela) o godzinie 6.45 na Pl. Bankowym, w pobliżu pomnika J.Słowackiego. Planowany powrót do Warszawy około godziny 21.30.
 • GÓRA WITOSŁAWSKA – wędrując na górę opowiemy o pochodzeniu jej nazwy. Góra Witosławska jest traktowana jako jeden z domniemanych ośrodków kultu przedchrześcijańskiego w okresie wczesnego średniowiecza. To tu przeniosły się ze Świętego Krzyża, opisywane przez kroniki ludowe, huczne zabawy w Zielone Świątki. Na szlaku odwiedzimy m.in. drewnianą kaplicę pw. Zesłania Ducha Świętego. Opowiemy też o historii fałszywego proroka czasów zarazy, który osiadł w początku XVIII wieku u stóp góry. 
 • ŚWIĘTY KRZYŻ – ruszamy malowniczą Królewską Drogą z Nowej Słupi. Po dotarciu na wniesienie poznamy historię tajemniczych wałów i legendę sabatów, które rzekomo miały odbywać się w łysogórskim paśmie. Zwiedzanie budynków klasztoru, w tym kaplicy z relikwiami Krzyża Świętego. 
 • OGNISKO ZE SŁOWIAŃSKIM OPOWIEŚCIAMI – na trasie czeka nas integracyjne (zapewniamy ogień, kije do pieczenia, tacki, widelce, noże oraz nalewkę dla wyostrzenia smaków).
 • GÓRA DOBRZESZOWSKA – na szczycie wzniesienia Góry Dobrzeszowskiej znajdują się potrójne kamienne wały w kształcie elipsy. W przeciwieństwie do najbardziej znanego obiektu jakim jest wał kultowy na Świętym Krzyżu, założenie na szczycie Góry Dobrzeszowskiej zostało ukończone. Dokładne datowanie powstania obiektu jest niepewne, ale na podstawie kilku fragmentów ceramiki odkrytych w czasie prac wykopaliskowych, uważa się, że obiekt powstał pomiędzy VIII – IX wiekiem n.e. W czasie prac odkryto min. zagadkowe nawarstwienia węgli drzewnych, będących prawdopodobnie pozostałością tzw. świętego ognia palonego na szczycie. Tu na szczycie, na szlaku, w centralnym wale rozłożymy maty żeby skąpani w zieleni posłuchać o wynikach badań archeologicznych prowadzonych na wzniesieniu oraz wierzeniach przedchrześcijańskich, które, co prawda naznaczone nowym emblematem, są żywe i doświadczamy ich na co dzień. 
 • Wyjazd w drogę powrotną. 

 

 

 

UWAGA: Wyjazd zostanie zorganizowany przy grupie minimum 25 uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.