Święto Jordanu w Kostomłotach i tajemnice tatarskiego mizaru

06.01.2023
150 PLN/os.

CENA

150 PLN/os.

Cena zawiera

 • całkowity koszt realizacji programu (przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej)
 • opiekę pilota – przewodnika
 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN
 • podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • kosztu obiadu w Kostomłotach – płatne dodatkowo około 35 zł/uczestnik (szczegółowe informacje na 1 tyg. przed wyjazdem)
150 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

Zapraszamy na święto Jordanu w Kostomłotach – jedynej w Polsce cerkwi neounickiej. Trasa, którą pokonamy z Warszawy do Kostomłotów będzie znakomitą okazją do poznania historii unii brzeskiej oraz unitów na Podlasiu i Lubelszczyźnie.

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników o godz. 6:45 na pl. Bankowym, w pobliżu pomnika J.Słowackiego. O godzinie 6.50 wyjazd w kierunku Terespola.
 • Kostomłoty – w roku 1875 wędrujący doliną Bugu, Zygmunt Gloger, w pobliżu dzisiejszej wioski, natknął się na szereg niezwykłych zabytków archeologicznych. Były to narzędzia krzemienne, w tym groty strzał będące pozostałością osady lub obozowiska ze schyłku epoki kamienia. Kostomłoty to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem. Została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1412 roku, kiedy to książę Witold przekazał nadbużańską wieś augustianom z pobliskiego Brześcia, następnie wieś przeszła w ręce Sapiehów. W Kostomłotach skupimy uwagę na cerkwi neounickiej pw. św. Nikity. Budynek cerkwi unickiej wzniesiono około 1631 roku. Po likwidacji unii z ukazu cara została ona przemianowana na cerkiew prawosławną, zaś w okresie lat dwudziestych stała się cerkwią obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. cerkiew neounicka). Dramatyczne losy mieszkańców – wiernych, na przestrzeni dwóch ostatnich wieków – przedstawimy państwu szerzej przed rozpoczynającym się o godzinie 11.00 nabożeństwem święta Jordan.
 • Święto Jordanu jest obchodzone na pamiątkę chrztu Chrystusa. Po nabożeństwie w cerkwi, wierni, w uroczystej procesji o niezwykłej oprawie, wyruszą do pobliskiej studni cerkiewnej, gdzie poświęcona zostanie woda na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Tego dnia przypisuje się wodzie cudowne właściwości. Święto Jordanu rozpoczyna okres, kiedy duchowni odwiedzają domy swoich parafian. W jedynej w Polsce cerkwi neounickiej w Kostomłotach święto to obchodzone jest według kalendarza gregoriańskiego i przypada na dzień 6 stycznia.
  Po nabożeństwie gospodarze uroczystości podejmą nas posiłkiem. (UWAGA! Cena wyjazdu nie zawiera zwyczajowej ofiary za obiad).
 • Lebiedziew/Zastawek – jeden z najmniej znanych cmentarzy tatarskich w Polsce. Osadnictwo tatarskie w Lebiedziewie sięga czasów króla Jana III Sobieskiego. Niestety w chwili obecnej nie spotkamy w Lebiedziewie przedstawicieli polskich Tatarów, gdyż około 1915 roku opuścili oni swoje domy. Odwiedzimy wyjątkowy mizar, będący jedynym śladem po osadnictwie tatarskim. Na jego terenie odszukamy m.in. najstarszy tatarski nagrobek w Polsce pochodzący z 1704 roku, skrywający szczątki pułkownika Samuela Murzy Koryckiego.
 • Wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót do Warszawy około godziny 20:00.

 

 

Wyjazd poprowadzi Adrian Pogorzelski.

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • dane, które podajecie przy rejestracji przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej. Zapisujemy je jedynie w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.