Święto Jordanu w Kostomłotach nad Bugiem (Jordan, Unici, Graniczna Rzeka i Tatarski Mizar)

06.01.2024
165 PLN/os.

CENA

165 PLN/os.

Cena zawiera

 • Przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej
 • Opiekę pilota – przewodnika
 • Ubezpieczenie NNW (Signal Iduna)
 • Podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • Kosztu obiadu w Kostomłotach – płatne dodatkowo około 35 zł/uczestnik (szczegółowe informacje podamy na tydzień przed wyjazdem)
165 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

_
+

Zapraszamy na święto Jordanu w Kostomłotach – jedynej w Polsce cerkwi neounickiej. To wyjątkowe miejsce na mapie południowego Podlasia z piękną, drewnianą cerkwią, wzniesioną w pierwszej połowie XVII wieku. Poza historią pogranicza wschodu i zachodu (kultur, języków, obrządków) czeka nas też opowieść o tatarskim osadnictwie i zwyczajach pogrzebowych. Trasa, którą pokonamy z Warszawy do Kostomłotów będzie znakomitą okazją do poznania historii unii brzeskiej, unitów na Podlasiu i Lubelszczyźnie, Radziwiłłach w Białej i mniej znanych zwyczajach ludowych związanych ze świętem epifanii. Zapraszamy!

 
PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników w dniu 6.01.2024 (sobota) o godz. 6:45 na parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie (parking przed kinem „Kinoteka”). O godzinie 6.50 wyjazd w kierunku Terespola. Planowany powrót w to samo miejsce około godziny 20.00/20.30.
 • KOSTOMŁOTY – w roku 1875 wędrujący doliną Bugu, Zygmunt Gloger, w pobliżu dzisiejszej wioski, natknął się na szereg niezwykłych zabytków archeologicznych. Były to narzędzia krzemienne, w tym groty strzał, będące pozostałością osady lub obozowiska ze schyłku epoki kamienia. Kostomłoty to miejscowość ze średniowiecznym rodowodem. Została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1412 roku, kiedy to książę Witold przekazał nadbużańską wieś augustianom z pobliskiego Brześcia, następnie wieś przeszła w ręce Sapiehów. W Kostomłotach skupimy uwagę na cerkwi neounickiej pw. św. Nikity. Budynek cerkwi wzniesiono około 1631 roku. Po likwidacji unii z ukazu cara została ona przemianowana na cerkiew prawosławną, zaś w okresie lat dwudziestych stała się cerkwią obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. cerkiew neounicka). Dramatyczne losy mieszkańców – wiernych, na przestrzeni dwóch ostatnich wieków –przedstawimy państwu szerzej przed rozpoczynającym się o godzinie 11.00 nabożeństwem święta Jordan. Święto Jordanu jest obchodzone na pamiątkę chrztu Chrystusa. Po nabożeństwie w cerkwi, wierni, w uroczystej procesji o niezwykłej oprawie, wyruszą do pobliskiej studni cerkiewnej, gdzie poświęcona zostanie woda na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Tego dnia przypisuje się wodzie cudowne właściwości. Święto Jordanu rozpoczyna okres, kiedy duchowni odwiedzają domy swoich parafian. W jedynej w Polsce cerkwi neounickiej w Kostomłotach święto to obchodzone jest według kalendarza gregoriańskiego i przypada na dzień 6 stycznia.
 • OBIAD W DOMU PARAFIALNYM – po nabożeństwie gospodarze uroczystości podejmą nas posiłkiem. Wspólny posiłek to wyjątkowa okazja do rozmów i zbliżenia się do kostomłockiej wspólnoty.
  (UWAGA! Cena wyjazdu nie zawiera zwyczajowej ofiary za obiad).
 • SPACER NAD BUG – na tym odcinku to graniczna rzeka. Tu opowiemy o rzece, jako dawnym trakcie handlowym, ale również o bieżącej sytuacji na granicy polsko – białoruskiej.
 • MIZAR W LEBIEDZIEWIE – jeden z najmniej znanych cmentarzy tatarskich w Polsce. Osadnictwo tatarskie w Lebiedziewie sięga czasów króla Jana III Sobieskiego. Niestety w chwili obecnej nie spotkamy w Lebiedziewie przedstawicieli polskich Tatarów, gdyż około 1915 roku opuścili oni swoje domy. Odwiedzimy wyjątkowy mizar, będący jedynym śladem po osadnictwie tatarskim. Na jego terenie odszukamy m.in. najstarszy tatarski nagrobek w Polsce pochodzący z 1704 roku, skrywający szczątki pułkownika Samuela Murzy Koryckiego.

Wyjazd poprowadzi Adrian Pogorzelski.

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.