TATARZY, CERKWIE, SYNAGOGI I TAJEMNICA PROROKA ELIASZA (Samogród, Krynki, Stara Grzybowszczyzna, Kruszyniany)

28.08.2022
175 PLN/os.

CENA

175 PLN/os.

Cena zawiera

 • transport [autokar lub bus (klimatyzacja, DVD)],
 • opiekę pilota/przewodnika na całej trasie,
 • ubezpieczenia NNW (Signal Iduna),
 • opłaty drogowe, parkingowe.

Cena nie zawiera

 • ofiar w meczecie i cerkwi płatne dodatkowo 10 zł/uczestnik (obligatoryjnie, gotówką w dniu wyjazdu)
 • ewentualnych kosztów obiadu w Krynkach płatne dodatkowo 25 zł/uczestnik.
175 PLN/os.

Zapraszamy na wyprawę po pograniczu. W sierpniowej aurze przewędrujemy wzdłuż granicy od Samogrodu aż po Kruszyniany w poszukiwani kresowych historii, polskich Tatarów, malowniczych cerkwi, okruchów kultury żydowskiej i proroka z Wierszalina!

 

PROGRAM: 

 • Spotykamy się 28.08.2022r. (niedziela) na Placu Bankowym pod pomnikiem J. Słowackiego, o godzinie 7.00. Planowy wyjazd o godzinie 7.05. Planowany powrót do Warszawy około godziny 21.00.
 • SAMOGRÓD – maleńka wieś położona opodal granicy polsko-białoruskiej. Tu odwiedzimy pochodzącą z lat trzydziestych XIX wieku drewnianą cerkiew pw. św. Piotra i Pawła, otoczoną lipowym starodrzewem.

 • JUROWLANY – tu zatrzymamy się przy cerkwi pw. św. Jerzego.

 • KRYNKI – miasto wyrosłe na trakcie prowadzącym do Grodna. W czasie spaceru po historycznej części miasta obejrzymy m.in. sześcioboczny rynek, malowniczo położony cmentarz żydowski, ruiny Wielkiej Synagogi oraz budynek Synagogi Chasydów ze Słonimia (z zewnątrz). W Krynkach odwiedzimy też jedno z niezwykłych źródeł. Zatrzymamy się tu również na obiad regionalny (dla chętnych, płatny dodatkowo 25 zł/uczestnik).

 • STARA GRZYBOWSZCZYZNA – to będzie niezwykły fragment trasy, na którym wjedziemy na leśny dukt prowadzący w stronę Starej Grzybowszczyzny, gdzie odwiedzimy m.in. leśną Cerkiew pw. Narodzenia Jana Chrzciciela zbudowaną staraniem Eliasza Klimowicza. Czeka nas tu spacer tropem Proroka Ilji i jego wyznawców.

 • KOSMATA GÓRA – z punktu widokowego podziwiać będziemy Puszczę Knyszyńską.

 • KRUSZYNIANY – tu odwiedzimy meczet polskich Tatarów i wysłuchamy opowieści o ich historii i tradycji oraz sakralnych funkcjach meczetu. Mizar – zwiedzanie najpiękniejszego cmentarza polskich Tatarów. Poznamy tu też ich zwyczaje pogrzebowe.

 • Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do Warszawy około godziny 21.00.

 

Wyjazd poprowadzi Adrian Pogorzelski

 

 Uwaga! Wydarzenie zostanie zorganizowane przy grupie minimum 25 uczestników.

 

Dodatkowe informacje:

 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się na podstawie kolejności zakupu biletów
 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.