W cieniu Łyśca – tajemnicze Świętokrzyskie (romańskie świątynie, zamek biskupów, hutnicy i święta góra)

12.02.2023
169 PLN/os.

CENA

169 PLN/os.

Cena zawiera

 • całkowity koszt realizacji programu (przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej)
 • opiekę pilota i przewodnika
 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN
 • podatek VAT – marża

Cena nie zawiera

 • ofiar w odwiedzanych świątyniach (15 zł/uczestnik),
 • biletów wstępu do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego: 24 zł (bilet normalny) /15 zł (bilet ulgowy) w Nowej Słupii
 • ewentualnych kosztów obiadu: około 45 zł/osoba
169 PLN/os.

Ruszamy w świętokrzyskie mniej znane! Na naszym szlaku czekają na nas romańskie świątynie i zamek biskupów krakowskich. Poznamy historię pradziejowego ośrodka hutniczego, który wyrósł u stóp Łyśca przed dwoma tysiącami lat. Wejdziemy też na Górę Witosławską, gdzie spróbujemy rozwiązać zagadkę „świętych” Gór Słowian.

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników 12.02.2023 roku (niedziela) o godzinie 6.10 na pl. Bankowym, w pobliżu pomnika Słowackiego. O godzinie 6.15 wyjazd. Planowany powrót około godziny 20.30.
 • TARCZEK – współcześnie to mała wieś leżąca kilka kilometrów na wschód od Bodzentyna. Jednak w przeszłości to była pierwsza lokacja miasta biskupiego, które w wyniku różnych czynników, w kolejnych wiekach relokowano na bardziej dogodne pod względem obronnym i handlowym wzgórze w Bodzentynie. Próżno szukać wielu śladów po dawnej protomiejskiej przeszłości miejscowości, jednak szczęśliwie do naszych czasów dotrwał wspaniały romański kościół pw. św. Idziego, fundacji biskupa Iwo Odrowąża. Trzynastowieczny kościół w Tarczku należy do grona najważniejszych przykładów romańskiej architektury sakralnej w Małopolsce, spośród których wyróżnia się zachowaniem, w znacznej mierze, pierwotnych form architektonicznych. Dużą wartość artystyczną posiada także główny ołtarz świątyni – późnogotycki tryptyk z około 1530 roku z przedstawieniem Chrystusa ukazującego się Marii po zmartwychwstaniu.

 • BODZENTYN – senne, małe miasteczko położone na północnych stokach Gór Świętokrzyskich. Dawna posiadłość biskupów krakowskich. Sama osada została przeniesiona tutaj w XIV wieku z pobliskiego Tarczku. W mieście czekają na nas relikty jego dawnej świetności, takie jak ruiny zamku biskupiego (niegdyś potężna murowana siedziba biskupia, dziś malownicza ruina), relikty murów miejskich, kolegiata pw. NMP i św. Stanisława (powstała w fundacji potężnego biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, wewnątrz arcyciekawe przykłady sztuki gotyckiej), dawny kościół przyszpitalny pw. św. Ducha.

 • NOWA SŁUPIA – osada, stanowiąca pierwotnie uposażenie, osiadłych na górującym nad miastem Świętym Krzyżu, benedyktynów. W miasteczku zobaczymy m.in. renesansowy Dom Opata, Figurę Pielgrzyma, odwiedzimy też Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego.

 • Dla chętnych obiad, płatny dodatkowo 45 zł/uczestnik.

 • GÓRA WITOSŁAWSKA wędrując na górę, opowiemy o pochodzeniu nazwy wzniesienia. Góra Witosławska jest traktowana jako jeden z domniemanych ośrodków kultu przedchrześcijańskiego w okresie wczesnego średniowiecza. To tu przeniosły się ze Świętego Krzyża opisywane przez kroniki ludowe huczne zabawy w Zielone Świątki. Na szlaku odwiedzimy m.in. drewnianą kaplicę p.w. Zesłania Ducha Świętego.

 • GRZEGORZOWICE (Kościół św. Jana Chrzciciela z rotundą w Grzegorzowicach) – średniowieczna rotunda w Grzegorzowicach niegdyś datowana była na koniec XI wieku, jednak nowsze badania przesunęły okres jej budowy na drugą połowę XIII, a nawet na początek XIV wieku. W najstarszej znanej wzmiance źródłowej z lat 1350-1351, zawartej w spisie dziesięciny papieskiej, rotunda określona została jako „ecclesia nova”, stąd przypuszczenie, iż powstała niedługo przed tą datą. Według kronikarza Jana Długosza fundatorem kościoła był Nawój herbu Topór.

 • Około godziny 20.30 planowany powrót do Warszawy.

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.

 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.

 • Podawane przy rejestracji dane prztewarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.