Włodawa Wielu Kultur i Obóz Zagłady w Sobiborze (Włodawa – Orchówek – Sobibór)

25.05.2024
198 PLN/os.

CENA

198 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota/przewodnika na całej trasie
 • Ubezpieczenia NNW (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe i parkingowe
 • Podatek VAT-marża

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do muzeum – zespołu synagogalnego we Włodawie: 18 zł/osoba – bilet normalny, 12 zł/osoba – bilet ulgowy
 • ew. kosztów obiadu – 45 zł/osoba
198 PLN/os.

Dostępne wolne miejsca

_
+

Zapraszamy Was na mikro wyprawę do nadbużańskiej Włodawy. To miasto jest od wieków miejscem, w którym Bug wyznaczał granicę. Dawniej był to styk ziem Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dziś Polski, Białorusi i Ukrainy. Tu wędrując ulicami granicznego miasteczka poszukamy śladów jego wielokulturowości. Odwiedzimy m.in. dawną synagogę! Dalej ruszymy do Orchówka, gdzie zobaczymy poaugustiański kościół, którego fronton skierowany jest na w stronę dawnej wodnej drogi. Miejscem szczególnym na naszym szlaku będzie Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Tu w nowym pawilonie wystawienniczym prześledzimy historię 180000,00 więźniów bestialsko zamordowanych w latach 1942-43. Poznamy również historię słynnego powstania, które wybuchło w obozie jesienią 1943 roku.

 

PROGRAM:

 • Zbiórka uczestników w dniu 25.05.2024 roku (w sobotę) o godzinie 7:00 na parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki, od strony Kinoteki. Wyruszamy o godzinie 7:05 w kierunku Włodawy. Planowane zakończenie wycieczki na parkingu przed PKiN około godziny 20:30/21:00.
 • WŁODAWA – zwiedzanie nadbużańskiego miasteczka, miejsca skrzyżowania kultur i języków. Tu zobaczymy m.in. słynny wodowskaz, cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (z zewnątrz, ze względu na trwający remont), barokowy kościół pw. św. Ludwika (projektu Pawła Fontany) i słynny włodawski „Czworobok”, gdzie Pan Wołodyjowski miał stoczyć pojedynek z Bohunem.
 • MUZEUM ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE – umiejscowione w unikalnym, doskonale zachowanym kompleksie synagogalnym, ze zbiorem judaików. Tuż opodal budynku dawnej synagogi zobaczy również „deskal” Arkadiusza Andrejkowa.
 • OBIAD (płatny dodatkowo 45 zł/uczestnik)
 • ORCHÓWEK – opodal malowniczo położonej wsi znajduje się trójstyk granic. Na Bugu spotykają się granice Polski, Białorusi i Litwy (niegdyś przebiegała tu granica Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony). Tu odwiedzimy poaugustiański barokowy kościół położony na skarpie opadającej do starorzecza Bugu.
 • MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE – tu poznamy historię niemieckiego obozu zagłady, który powstał wiosną 1942 roku w związku z przygotowywaniem do masowej akcji eksterminacji żydów w Generalnej Guberni, w ramach „Akcji Reinhardt” . Lokalizacja obozu była nieprzypadkowa. Linia kolejowa i stacja dawały możliwość organizowania masowych transportów. Teren otaczał las, który izolował miejsce od postronnych obserwatorów. Do uśmiercania wybudowano na początku prowizoryczne komory gazowe, w które wtłaczano tlenek węgla z silników spalinowych. Bestialskie zagazowywanie trwało od 20 do 30 minut. Szacuje się, że na terenie obozu zamordowano około 180 000,00 ludzi, byli to głównie Żydzi z dystryktu lubelskiego, ale również transporty ze Słowacji, Austrii czy Holandii. Obóz w Sobiborze to nie tylko miejsce zagłady, ale również buntu – powstania więźniów, którzy po zabiciu kilku funkcjonariuszy SS, zbiegali. Wojnę przeżyło 50! W czasie zwiedzania odwiedzimy nowy pawilon wystawienniczy, w którym wyeksponowano szereg przedmiotów podjętych w czasie prac archeologicznych, które są namacalnymi, często imiennymi śladami ostatniej drogi więźniów.

 

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie

 

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się z zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane prztewarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.