Zamek w Iłży, Legiony, Cystersi i STARachowice (malinowy chruśniak, cystersi i STAR)

26.02.2023
160 PLN/os.

CENA

160 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej

 • Opiekę pilota i przewodnika na całej trasie

 • Ubezpieczenia NNW i KL (Signal Iduna)

 • Opłaty drogowe i parkingowe

 • Podatek VAT, marża

Cena nie zawiera

 • biletów wstępu do Muzeum Przyrody i Techniki oraz opactwa w Wąchocku: 18 zł/osoba – bilet normalny, 12 zł/osoba – bilet ulgowy

 • ewentualnych kosztów obiadu – 45 zł/osoba

160 PLN/os.

Wyruszamy do „malinowego chruśniaka” u stóp starego zamku! W czasie naszej mikrowyprawy poznamy historię Iłży, ukochanego miasta Bolesław Leśmiana. Tu wespniemy się do ruin Zamku Biskupów Krakowskich. Na szlaku czeka nas ponadto historia legionistów walczących pod Pakosławiem, słynny zespół klasztorny w Wąchocku oraz historia „STARA” ze Starachowic.

 

PROGRAM:

 • Zbiórka w dniu 26 lutego 2023r. (niedziela) o godzinie 6.45 na Pl. Bankowym, w pobliżu pomnika J. Słowackiego. O godzinie 6:50 wyjazd w kierunku Iłży.

 • IŁŻA– wizyta w jednym z najstarszych miast w Ziemi Radomskiej. Przez wieki, górujący nad miastem zamek, mieścił rezydencję biskupów krakowskich, zawiadującym stąd tzw. kluczem iłżeckim. Oprócz zamku, samo miasteczko jest bardzo malownicze i skrywa wiele ciekawym miejsc, związanych m.in. z Bolesławem Leśmianem czy… Andrzejem Wajdą. Iłża, zachowała swój historyczny, nieznacznie zmieniony od średniowiecza układ urbanistyczny. Oprócz Radomia, jako jedyne miasto w okolicy, posiadała mury miejskie.

 • PAKOSŁAW – krótki foto stop przy pomniku Legionu Puławskiego na polu bitwy pod Pakosławiem. 19/20 maja 1915 roku, pod Pakosławiem koło Iłży, stoczył swój bój Legion Puławski. Była to polska formacja wojskowa działająca wewnątrz armii Imperium Rosyjskiego. W bitwie, którą upamiętnia monumentalny, jeszcze przedwojenny pomnik wśród pakosławskich pól, udało się powstrzymać na około miesiąc niemiecką kontrofensywę, napierającą z zachodu. Pomnik przetrwał wszelkie zawirowania od czasu postawienia go tu w latach 30. ubiegłego wieku. Nosi liczne ślady po próbach zniszczenia. Jednak oparł się nim i do dziś przypomina o tragedii Polaków w latach Wielkiej Wojny 1914-18.

 • WĄCHOCK – zwiedzanie zespołu klasztornego w Wąchocku. Wąchocki zespół klasztorny został założony pod koniec XII w. i wraz z zespołami klasztornymi w Jędrzejowie, Sulejowie i Koprzywnicy stanowi przykład przenikania się architektury późnoromańskiej z nowszymi koncepcjami gotyckimi wprowadzonymi przez zakon cysterski. Architektura tych klasztorów opiera się na poglądach na piękno św. Bernarda z Clairvaux: dążenie do prostoty, rezygnację ze sztuk przedstawieniowych, nacisk na rozwiązania konstrukcyjne oraz odpowiednie proporcje. W zespole klasztornym w Wąchocku szczególną uwagę zwrócimy na dobrze zachowany romański kościół, kapitularz, refektarz czy fraternię.

 • W trakcie zwiedzania przerwa na obiad (45 zł/osoba)

 • STARACHOWICE – zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki, spacer po mieście. Starachowice od XIX wieku stanowiły bardzo ważny i prężnie działający ośrodek przemysłowy w Królestwie Polskim. Historię przemysłowego miasta świetnie prezentuje utworzone w dawnym zespole wielkopiecowym Muzeum Przyrody i Techniki. Oprócz dziejów starachowickiej huty, zapoznamy się tu z historią wydobycia rud żelaza na tym terenie oraz z historią produkcji słynnych samochodów ciężarowych STAR, uchodzących swego czasu za jedne z najlepszych ciężarówek na świecie. Same Starachowice, choć są miastem przemysłowym, mają kilka ciekawostek przyrodniczo-geologicznych, takich jak sporych rozmiarów wychodnie skalne w samym centrum miasta, czy rozsiane po całym mieście pomnikowe ciężarówki STAR.

 • Powrót do Warszawy około godziny 21.00.

 

 

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.
 • Wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy Wawagra (OWU Wawagra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU Signal Iduna NNW Kraj) dostępnych tutaj.
 • Podawane przy rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisujemy w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.