Zamek, zapach siarki i tajemnice cystersów: Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg i Koprzywnica

11.09.2022
170 PLN/os.

CENA

170 PLN/os.

Cena zawiera

 • Transport: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD)
 • Opiekę pilota/przewodnika na całej trasie
 • Ubezpieczenia NNW (Signal Iduna)
 • Opłaty drogowe i parkingowe

Cena nie zawiera

 • biletu wstępu do zwiedzanych obiektów, płatnych obligatoryjnie w dniu wyjazdu 35 zł/uczestnik,
 • ewentualnych kosztów obiadu – 40 zł/osoba
170 PLN/os.

Zapraszamy na jednodniową mikro wyprawę, w czasie której odkryjemy piękno zamku w Baranowie Sandomierskim, poznamy historię polskiego zagłębia siarkowego w Tarnobrzegu oraz fascynującą historię opactwa cystersów w Koprzywnicy.

 

PROGRAM:

 • Spotykamy się 11.09.2022r. (niedziela) na Pl.Bankowym pod pomnikiem J. Słowackiego, o godzinie 6.00. Planowy wyjazd o godzinie 6.05. Planowany powrót do Warszawy około godziny 20.00.
 • BARANÓW SANDOMIERSKI – zwiedzanie późnorenesansowego zamku zbudowanego dla rodu Leszczyńskich według projektu Santi Gucciego w latach 1591 – 1606. Ze względu na liczne podobieństwa, rezydencja zwana jest często małym Wawelem. Zamek, oprócz Leszczyńskich (ostatnim właścicielem z tego rodu był Rafał – ojciec późniejszego króla), należał także do Wiśniowieckich, Lubomirskich, Potockich oraz Krasińskich. Aktualny stan zamku to zasługa ostatnich właścicieli – rodziny Dolańskich. Na początku XX wieku przeprowadzili oni szereg prac, które w znacznym stopniu polepszyły stan budynku. Podczas zwiedzania być może nawiedzi nas nietypowa baranowska Biała Dama.
 • Przejazd do Tarnobrzegu brzegiem Jeziora „Morza” Tarnobrzeskiego, zalewającego dawne tereny kopalni odkrywkowej „Machów”.
 • MUZEUM POLSKIEGO PRZEMYSŁU SIARKOWEGO w Tarnobrzegu – siedzibą muzeum jest Spichlerz Dworski z XIX wieku. W Muzeum poznamy historię przemysłu siarkowego w Polsce – od czasów średniowiecznych po współczesność. Sam Tarnobrzeg to miasto z siarką się kojarzące i na siarce wyrosłe. Obecnie, w związku ze zmianą sposobu pozyskiwania siarki, górnictwo siarkowe stało się nieopłacalne, a Tarnobrzeg i jego okolice lata świetności mają za sobą. Nieopodal muzeum znajduje się Pałac Tarnowskich – jego budowę rozpoczęto w XV w. (wówczas w formie dworu obronnego). Po przejęciu majątku przez rodzinę Tarnowskich – budowlę całkowicie przebudowano, dodając do niej system fortyfikacji bastionowych. W 1830r. pałac ponownie przebudowano, tym razem w stylu neogotyckim.
 • OBIAD (dla chętnych, płatny dodatkowo 40 zł/uczestnik)
 • KOPRZYWNICA – kościół oraz klasztor koprzywnicki zostały ufundowane przez Mikołaja Bogorię, w czasach Kazimierza Sprawiedliwego. To Mikołaj Bogoria sprowadził cysterskich zakonników, którzy do Koprzywnicy przybyli z Burgundii – z klasztoru w Morimond, jednej z czterech filii macierzystego dla cystersów klasztoru w Citeaux (łac. Cistercium). Zakonnicy przybyli na miejsce w 1185 roku, a ukończony kościół konsekrował w 1207 roku krakowski biskup Pełko. Cysterska reguła zakonna nakazywała osadzenie zakonu na pustkowiu, z dala od zabudowań. W praktyce, po licznych zmianach i złagodzeniu reguły zakonnej wokół klasztorów zaczęły wyrastać osady – tak jak to miało miejsce w Koprzywnicy. Zabudowania jedynego zachowanego do dzisiaj, wschodniego skrzydła klasztoru, są prawdziwą gratką dla miłośników sztuki romańskiej. Mocno uszkodzony, pozbawiony tynków mur zachodniej elewacji skrzydła nosi ślady skucia lizen, zauważyć tu można również otwory po belkach dźwigających niegdyś strop, łatwo daje się wychwycić spłaszczony trójliść portalu. Czytelne są też ślady gotyckich sklepień, a szczególnie bogato dekorowane wsporniki w postaci maszkaronów. Elewacja wschodnia daje wyobrażenie o tym, jak przez te kilkaset lat istnienia klasztoru podniósł się poziom gruntu – rozglifione okienka kapitularza ledwo wystają ponad powierzchnię ziemi.

 

UWAGA: kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

WYJAZD ZOSTANIE ZORGANIZOWANY PRZY GRUPIE MINIMUM 25 OSÓB.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • wpłata oznacza akceptację Ogólnych Warunków Umowy WawaGra (OWU WawaGra) oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW (OWU SIGNAL IDUNA NNW KRAJ) dostępnych tutaj
 • podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • po zakończeniu realizacji usługi firma WawaGra nie przetwarza Państwa danych ani nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.
 • zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się zgodnie z kolejnością dokonywania rezerwacji.